• Contabilitate

  Suntem  asigurarea cea mai potrivita pentru banii dumneavoastra !

  Evita amenda si impozitele inutile !

  Societatea  nostra este asigurata profesional la Allianz-Tiriac Asigurari SA!

 • Expertiza

  Atestate:
  CECCAR autorizatie nr.10805/1996
  CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI autorizatie nr.3982/06.05.2008
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI autorizatie nr.1971/2008
 • Audit

  Un audit financiar, sau o declaratie financiara reprezinta analiza tranzactiilor financiare ale unei companii, sau orice alta entitate legala (inclusiv guvernul) , avand ca rezultat publicarea unei opinii independente in legatura cu relevanta, acuratetea, corectitudinea actelor prezentate.

  ...

TVA la incasare

Baza legala: OG nr.15/2012 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of.nr 621/29,08,212)

1 ianuarie 2013 este termenul oficial la care vor intra in vigoare noile prevederi ce vor reglementa noul sistem de plata a TVA la incasare, interpretat de un expert contabil din cadrul Lider ContExpert.

APLICABILITATEA SISTEMULUI:

Intra obligatoriu in sistemul de TVA la incasare:

 1. Persoanele nou-infiintate, incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA
 2. Contribuabilii care au realizat in anul calendaristic precedent o cifra de afaceri inferioara plafonului de 2.250.000 RON. Acestia au obligatia depunerii unei Notificari la autoritatea fiscala pana la data de 25 ianuarie, urmand sa aplice efectiv masura incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care a depasit plafonul (1 februarie pentru perioda fiscala luna sau 1 aprilie pentru perioada fiscala trimestrul).

In situatia in care persoana impozabila nu depune Notificarea, aceasta va fi inregistrata din oficiu de catre organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

Pentru anul 2013 se va lua in considerare cifra de afaceri realizata in perioada 01.10.2011 - 30.09.2012 pentru care se va depune la organele fiscale o Notificare pana la data de 25.10.2012.

Conform Ordonantei, cifra de afaceri pentru calculul plafonului anual de 2.250.000 RON este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii:

 • taxabile
 • scutite cu drept de deducere
 • neimpozabile in Romania (locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform art.132 si 133 Cod Fiscal).

 

Sistemul de TVA la incasare este aplicabil numai operatiunilor cu locul livrarii sau prestarii in Romania.

OPERATIUNI CARE SE EXCLUD din sistemul de TVA LA INCASARE:

 1. Livrari sau prestari a caror contravaloare este incasata partial sau total cu NUMERAR de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri deTVA, de la persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asociatii fara personalitate juridica (art.134.2 alin.6 cod fiscal)
 2. Achizitii intracomunitare de bunuri, importul de bunuri sau servicii, achizitii de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa
 3. Livrari sau prestari de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului
 4. Livrari sau prestari servicii scutite de TVA
 5. Operetiuni supuse regimurilor speciale (turism, bunuri second-hand, opere de arta).

 

CUM SE APLICA pentru CONTRIBUABILII din sistem

Sistemul presupune colectarea de TVA la momentul incasarii facturilor, dar nu mai tarziu de a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii. Exercitarea dreptului de deducere este amanata pana la plata facturii furnizorului.

CUM SE APLICA pentru CONTRIBUABILII DIN AFARA SISTEMULUI

Sistemul de colectare a TVA la incasare nu este unul inchis si nu produce efecte doar pentru contribuabilii din sistem ci are impact si asupra agentilor economici din afara sistemului. Conform actului normativ in discutie, exercitarea dreptului de deducere este amanata pana la plata facturii si pentru contribuabilii din afara sistemului, care beneficiaza de livrari sau prestari servicii de la un contribuabil din sistem. In aceasta situatie trebuiesc tinute evidente speciale ale jurnalelor de TVA. Formatul curent al jurnalelor de cumparari nu furnizeaza informatii utile pentru calculul si declararea TVA incepand cu 1 ianuarie 2013. Devine obligatoriu modificarea sistemului informatic pentru a putea prelucra, declara si plati TVA incepand cu 1 ianuarie 2013.

EMITEREA SI GESTIONAREA FACTURILOR

Prevederile actului normativ impun emitentului aflat in sistemul de TVA la incasare sa inscrie pe facturi mentiunea „TVA la incasare” precum si modalitatea de plata.
De asemenea, pentru a deduce taxa va trebui ca pe langa factura cu toate elementele obligatorii, sa fie facuta si dovada platii prin alta modalitate decat cea in numerar.

In cazul facturilor pentru contravaloarea totala emise inainte de intrarea in sistem, indiferent daca sunt incasate sau nu, NU se aplica sistemul de TVA la incasare. 
In cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii emise inainte de data intrarii in sistem, se va aplica TVA la incasare pentru diferentele care vor fi facturate dupa data intrarii in sistem.

Intocmit,
Ec. Mateescu Iuliana