• Contabilitate

  Suntem  asigurarea cea mai potrivita pentru banii dumneavoastra !

  Evita amenda si impozitele inutile !

  Societatea  nostra este asigurata profesional la Allianz-Tiriac Asigurari SA!

 • Expertiza

  Atestate:
  CECCAR autorizatie nr.10805/1996
  CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI autorizatie nr.3982/06.05.2008
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI autorizatie nr.1971/2008
 • Audit

  Un audit financiar, sau o declaratie financiara reprezinta analiza tranzactiilor financiare ale unei companii, sau orice alta entitate legala (inclusiv guvernul) , avand ca rezultat publicarea unei opinii independente in legatura cu relevanta, acuratetea, corectitudinea actelor prezentate.

  ...

Noutati

Obligatia declararii contractelor

Baza legala: ORDIN nr.1400/21.09.2012 privind procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente.

Inventarierea patrimoniului societatilor comerciale

Baza legala:
- Legea nr.82/1991, Republicata, Legea contabilitatii
- OMPF nr.2861/2009 privind normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Cerinte legale functionare societati comerciale

Va prezint o recapitulare a cerintelor minime obligatoriu de respectat in desfasurarea legala a activitatii unui agent economic: afisarea obligatorie a anumitor documente, respectarea regulamentului de casa, lucrul cu facturi etc.

Reprezentante - salariati si functionare

Baza legala:
 - OMFP nr.1230/24.07.2006 privind organizarea si conducerea contabilitatii de catre reprezentante, cu modificarile la zi
 - OMFP nr.3512/2008 privind registrele si formularele financiar contabile.

Salariatii romani ai reprezentantelor straine in Romania beneficiaza de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii pe care legea le prevede cu privire la legislatia muncii in vigoare in statul roman. Din acest punct de vedere, reprezentantele straine sunt asimilate firmelor private din Romania.

TVA la achizitia - livrarea de autoturisme noi si second hand

Baza legala: Codul fiscal

Se plateste TVA si sunt considerate operatiuni impozabile, pentru care locul prestarii este considerat in Romania conform art.126 alin (3) lit b) ”o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana”.

Provizioane

Baza legala: Codul fiscal

Provizioanele se constituie in scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate, dar care la data inchiderii bilantului sunt certe ca vor exista dar incerte ca valoare si data viitoare la care vor aparea.

Amortizarea accelerata - cu sau fara aprobarea DGFPS?

Baza legala:
- Legea 571/2003 privind Codul fiscal
- Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile la zi.

Amortizarea accelerata ca metoda de amortizare a activelor corporale este prevazuta atat in Codul fiscal la art.24 alin.6) lit.b), cat si in Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale la art.18.

Formularul 099

„Cerere de inregistrare in scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin 9.1 lit. b)-d) din CODUL FISCAL„

Baza legala: ORDIN nr.1436 din 28 septembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art.153 alin (9.1), lit.b)-d) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in M.Of. nr.688 din 05 oct. 2012.

TVA la incasare

Baza legala: OG nr.15/2012 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of.nr 621/29,08,212)

1 ianuarie 2013 este termenul oficial la care vor intra in vigoare noile prevederi ce vor reglementa noul sistem de plata a TVA la incasare.