• Contabilitate

  Suntem  asigurarea cea mai potrivita pentru banii dumneavoastra !

  Evita amenda si impozitele inutile !

  Societatea  nostra este asigurata profesional la Allianz-Tiriac Asigurari SA!

 • Expertiza

  Atestate:
  CECCAR autorizatie nr.10805/1996
  CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI autorizatie nr.3982/06.05.2008
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI autorizatie nr.1971/2008
 • Audit

  Un audit financiar, sau o declaratie financiara reprezinta analiza tranzactiilor financiare ale unei companii, sau orice alta entitate legala (inclusiv guvernul) , avand ca rezultat publicarea unei opinii independente in legatura cu relevanta, acuratetea, corectitudinea actelor prezentate.

  ...

Formularul 099

„Cerere de inregistrare in scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin 9.1 lit.b)-d) din CODUL FISCAL „

Baza legala: ORDIN nr.1436 din 28 septembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art.153 alin (9.1) lit.b)-d) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in M.Of. nr.688 din 05 oct.2012.

Situatiile pentru care persoanele impozabile pot solicita inregistrarea in scopuri de TVA sunt prevazute la art.153 alin.9 lit.b)-d) respectiv:

 1. daca asociatii/administratorii persoanei impozabila sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art.2 alin (2) lit a) din OG nr.75/2001(„atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent stabilita prin Decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz).
 2. daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un Decont de TVA, dar nu este declarat inactiv sau intrat in inactivitate temporara inscsrisa in Registrul Comertului potrivit legii.
 3. daca in deconturile de TVA depuse pentru sase luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic in cazul persoanelor care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/servicii in cursul acestor perioade de raportare.

Pentru situatiile mentionate mai sus, organele fiscale competente au anulat inregistrarea in scopuri de TVA: la data comunicarii Deciziei de anulare pentru situatia de la pct.1, din prima zi a celei de -a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic (pentru persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul) pentru situatia de la pct.2 si din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare/semestru urmator pentru situatia de la pct.3.

Pentru cele trei situatii de mai sus persoana impozabila, la cerere, poate aplica Procedura de inregistrare in scopuri de TVA. Prin depunerea formularului 099 cod 14.13.01.10.11/9.1 prevazut in anexa nr.2 din ORDINUL 1436/2012.
Formularul 099 se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta cu confirmare de primire.
Formularul de depune in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute.