• Contabilitate

  Suntem  asigurarea cea mai potrivita pentru banii dumneavoastra !

  Evita amenda si impozitele inutile !

  Societatea  nostra este asigurata profesional la Allianz-Tiriac Asigurari SA!

 • Expertiza

  Atestate:
  CECCAR autorizatie nr.10805/1996
  CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI autorizatie nr.3982/06.05.2008
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI autorizatie nr.1971/2008
 • Audit

  Un audit financiar, sau o declaratie financiara reprezinta analiza tranzactiilor financiare ale unei companii, sau orice alta entitate legala (inclusiv guvernul) , avand ca rezultat publicarea unei opinii independente in legatura cu relevanta, acuratetea, corectitudinea actelor prezentate.

  ...

Reprezentante - salariati si functionare

 

1. Salariatii reprezentantei

Salariatii romani ai reprezentantelor straine in Romania beneficiaza de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii pe care legea le prevede cu privire la legislatia muncii in vigoare in statul roman (contracte de munca, concedii, Regulament de ordine interna, Medicina muncii, Instructaje de securitate si sanatate in munca, Instructaje PSI etc.). Din acest punct de vedere, reprezentantele straine sunt asimilate firmelor private din Romania.

Salariatii reprezentantelor straine nu pot functiona, referitor la cumulul de functii in cadrul unor unitati bugetare romane ce realizeaza activitati de acelasi fel cu cele desfasurate de reprezentanta straina. Reprezentantele TRANSMIT Revisal si tin Registrul de evidenta salariati on-line.

2. Dupa obtinerea autorizatiei de functionare

In termen de 15 zile de la data eliberarii autorizatiei de functionare, reprezentanta trebuie inregistrata:
a) la Camera de Comert si Industrie - care vizeaza originalul autorizatiei si pastreaza o copie
b) la Administratia Financiara in a carei raza teritoriala si de la care va primi Codul fiscal de platitor de impozite si taxe.

La Administratia financiara de sectorul caruia apartine Reprezentanta, trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
 - originalul autorizatiei de functionare vizat si de Biroul Reprezentante din cadrul Directiei Gen. a Finantelor Publice si doua exemplare in copie
 - doua formulare tip IMP 1.0 (unul completat cu datele reprezentantei si unul cu datele firmei straine)
 - Registrul jurnal de incasari si plati - numerotat, snuruit si parafat - pentru inregistrare
 - Registrul inventar - numerotat , snuruit si parafat - pentru inregistrare.

3. Organizarea si conducerea contabilitatii de catre reprezentante

Baza legala:
i) OMFP nr.1230/24.07.2006 privind organizarea si conducerea contabilitatii de catre reprezentante, cu modificarile la zi. La art.2 ale acestui ordin, reprezentantele infiintate ca subunitati fara personalitate juridica vor tine contabilitatea in partida simpla.
Reprezentantele vor intocmi documentele pe care le considera necesare din cele financiar-contabile prevazute de OMFP nr.3512/2008.
ii) OMFP nr.3512/2008 privind registrele si formularele financiar contabile.
In conformitate cu prevederile acestui Ordin, registrele financiar contabile obligatorii sunt:
  - Registrul Jurnal de incasari si plati
  - Registrul Inventar.

Documente financiar-contabile comune: NIR, Stat de plata etc.
Codul Fiscal - titlul V, cap.II, art.122-124 reglementeaza contribuabilii, impozitul pe reprezentanta, plata acestuia (in transe egale pana la 25 iunie si 25 decembrie) si depunerea declaratiei fiscale anuale pana la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere.
Reprezentanta infiintata in cursul anului are obligatia ca in termen de 30 de zile de la data infiintarii sa depuna la autoritatea fiscala declaratia fiscala privind impozitul pe reprezentante.

Pentru servicii de contabilitate in Bucuresti va rugam sa ne contactati.