• Contabilitate

  Suntem  asigurarea cea mai potrivita pentru banii dumneavoastra !

  Evita amenda si impozitele inutile !

  Societatea  nostra este asigurata profesional la Allianz-Tiriac Asigurari SA!

 • Expertiza

  Atestate:
  CECCAR autorizatie nr.10805/1996
  CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI autorizatie nr.3982/06.05.2008
  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI autorizatie nr.1971/2008
 • Audit

  Un audit financiar, sau o declaratie financiara reprezinta analiza tranzactiilor financiare ale unei companii, sau orice alta entitate legala (inclusiv guvernul) , avand ca rezultat publicarea unei opinii independente in legatura cu relevanta, acuratetea, corectitudinea actelor prezentate.

  ...

Provizioane

Baza legala: Codul Fiscal

Provizioanele se constituie in scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate, dar care la data inchiderii bilantului sunt certe ca vor exista, dar incerte ca valoare si data viitoare la care vor aparea.

Provizionul reprezinta o datorie a carei valoare sau scadenta este incerta. La constituirea provizioanelor se inregistreaza cheltuiala, iar la anularea sau diminuarea lor se constituie venituri.

Provizioanele sunt estimari ale incertitudinilor in contabilitate. In aceste conditii, evaluarea provizioanelor este conditionata in buna masura de datele statistice din exercitiile precedente.

Provizioanele nu trebuiesc confundate cu datoriile din credite comerciale datorita faptului ca elementul de incertitudine este mult mai redus decat in cazul provizioanelor.

Provizioanele se constituie daca se indeplinesc urmatoarele conditii:
a) unitatea are o obligatie curenta (in baza unui contract incheiat, proces pe rol) provenita din exercitiile trecute, obligatie care este capabila sa antreneze o cheltuiala in viitor,
b) poate fi facuta o estimare rationala a obligatiei la data bilantului,
c) la decontarea obligatiei (la inchiderea provizionului) este probabila o iesire de resursa purtatoare de beneficiu economic (se pot realiza venituri).

Se pot constitui provizioane pentru riscuri si cheltuieli, astfel:

1. Provizioane pentru litigii, care se constituie la sfarsitul anului pentru litigiile aflate in curs, deoarece exista riscul ca acestea sa fie incheiate defavorabil pentru unnitate. Provizioanele se constituie la nivelul sumelor aflate in litigiu si nu sunt deductibile fiscal. Ele sunt necesare pentru determinarea corecta a profitului net si a impozitului pe profit.

2. Provizioanele pentru clienti constituite in limita unui procent de 100% din valoarea creantelor asupra clientilor, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

 • sunt inregistrate dupa 1 ianuarie 2007,
 • creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotararii judecatoresti,
 • nu sunt garantate de o alta persoana,
 • sunt datorate de o persoana care nu este afiliata contribuabilului,
 • au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului.
Sunt cheltuieli deductibile pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate in cazul in care procedura de faliment a debitorulu a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti.

3. Provizioane pentru clienti incerti sunt cheltuieli deductibile limitat cf. art.22, alin 1, lit. c) din Codul fiscal, constituite in limita unor procente de 20%, 25% sau 30% din valoarea creantelor asupra clientilor, creante care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la Art.22:

 • sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004,
 • sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei,
 • nu sunt garantate de alta persoana,
 • sunt datorate de o persoana care nu este afiliata contribuabilului,
 • au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului.

Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul incasarii creantei, proportional cu valoarea incasata sau inregistrarea acesteia pe cheltuieli.

4. Provizioane pentru garantii de buna executie, acordate clientilor conform clauzelor contractuale, in limita cheltuielilor prevazute pentru perioada de garantie. Cuantumul provizioanelor deductibile fiscal se stabileste prin ponderarea veniturilor din vanzarea produselor si serviciilor pentru care s-a acordat garantii cu cota medie de cheltuieli pentru reparatii din exercitiul precedent. Aceasta cota se determina ca raport intre cheltuielile aferente remediilor in perioada de garantie si veniturile din vanzarea produselor si serviciilor pentru care s-au acordat garantii.
Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestatate in cursul trimestrului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare.
Provizioanele se anuleaza dupa expirarea perioadei de garantie sau in momentul efectuarii remediilor.

5. Provizioane pentru cheltuieli de dezafectare imobilizari corporale, se refera la costurile estimate pentru demontarea si mutarea activului respectiv, costurile de restaurare a amplasamentului.
Se constituie pentru activitatile din exploatarea petroliera, miniera.

6. Provizioane pentru restructurare
Programul de restructurare este acel program planificat, monitorizat de managerul unitatii si care modifica efectiv fie scopul activitaatii fie modalitatea in care este realizata activitatea.
Constituirea unui provizion pentru restructurare necesita existenta unui plan oficial pentru restructurare, locatiile afectate de restructurare, costurile implocate, data de la care se va implementa planul de restructurare. Se constituie in urmatoarele situatii: vanzarea sau incetarea unei parti a afacerii, inchiderea unor sedii, reorganizari fundamentale.

Pentru consultanta din partea unui expert contabil va invitam sa ne contactati.